Projekt

 

Cilj projekta AquaSPICE je razvoj in validacija metodologij za učinkovito upravljanje z vodo ter metodologij, tehnologij in orodij za optimizacijo, ki bodo procesno industrijo približala ničelnemu vodnemu odtisu z minimalno porabo sveže vode in minimalnim vodnim emisijam.
29

Partnerjev

12

Držav

6

Pilotnih študij

4

Let

11,055,248

Proračun

Kako bo projekt AquaSPICE dosegel svoj cilj?

Z analizo potreb v procesni industriji v sedmih državah: Nemčiji, Nizozemski, Belgiji, Italiji, Sloveniji, Romuniji in Turčiji. AquaSPICE bo svojo inovacijo osredotočil na celostno upravljanje z vodo v celotni vrednostni verigi, na implementacijo in vrednotenje tehnologij za recikliranje vode v sedmih pilotnih projektih.

Pilotni projekt 4: Predelava odpadkov v gorivo pri JEMS-u (Ljubljana)

JEMS razvija in prodaja rešitve za pretvorbo odpadkov v gorivo (SynDi tehnologija). Te rešitve pretvarjajo odpadke iz organskih spojin v visoko-kakovostni sintetični diesel. Poleg sitnetičnega diesla, rešitev proizvaja tudi CO2, bitumen in destilirano vodo, ki jo je moč ponovno uporabiti v različnih industrijskih procesih. Zaradi narave teh procesov, bo JEMS-ova rešitev v Ljubljani služila kot pilotni primer za razvoj scenarijev krožnega gospodarstva. Trenutna rešitev temelji na tradicionalnem upravljanju odpadkov, kjer upravljavci odpadkov zbirajo, procesirajo in pripravljajo frakcije odpadkov za pretvorbo v gorivo in kjer energetska podjetja mešajo sintetično gorivo (ki je obnovljiv vir) s fosilnim gorivom. Raziskati je možno še precej drugih možnosti v regiji: a) nastajajoči vhodni tok (nove vrednostne verige): vključuje uporabo industrijskih odpadkov povezanih/sorodnih industrij, še preden postanejo odpadki b) vodni tok: destilirana voda iz SynDi naprave kot stranski produkt fizikalnega in kemičnega procesa pri proizvodnji sintetičnega goriva.
Partnersko podjetje bo zagotovilo napravi približno 100 ton odpadkov letno ter uporabilo destilirano vodo ter bitumen (ki je prav tako stranski produkt SynDi rešitve). Ker so potrebe po odpadkih za SynDi rešitev veliko večje in ker obstaja vizija nadaljnjega sodelovanja, bo JEMS v okviru projekta AquaSPICE analiziral različne scenarije. Za že identificiran scenarij ponovne uporabe reciklirane vode bi bilo bolj učinkovito, če bi uspeli na začetku izmeriti vlažnost vhodnega materiala, s čimer bi bilo možno optimizirati procesne parametre in oceniti končno kakovost destilirane vode. Pri novih scenarijih si želimo, da bi SynDi naprava zasedala ključno mesto med industrijo in kmetijstvom v modelu krožnega gospodarstva, ker bi ob predelavi različnih vrst odpadkov iz kmetijstva, in industrije v verigo zagotavljala destilirano vodo.