Het Project

 

Het AquaSPICE project heeft ten doel de procesindustrie te ondersteunen in haar streven de regionale waterbalans niet of nauwelijks te verstoren door minimaal verbruik van zoetwater en verwaarloosbare emissie naar het ontvangend waterlichaam. Zij tracht dit te bereiken door het ontwikkelen en valideren van methodieken voor efficiënt waterbeheer en optimalisaties, technologieën en hulpmiddelen.
29

Partners

12

Landen

6

Demonstratie Projecten

4

Jaar

11,055,248

Begroting

Hoe zal het AquaSPICE project dit doel bereiken?

Door de werkelijke behoefte van de procesindustrie in zeven landen te analyseren: Duitsland, Nederland, België, Italië, Slovenië, Roemenië en Turkije. AquaSPICE zal haar innovaties met betrekking tot holistisch waterbeheer in de gehele waterketen vooral betrekken op de implementatie van technologieën en praktische uitvoering van waterhergebruik in zes specifieke demonstratieprojecten.

Demonstratie 1: Technologieën gericht op de reductie van zoetwaterinname bij Dow (Terneuzen)

Dow verbindt chemie en innovatie met de beginselen van duurzaamheid. Vanwege de krappe waterbalans in de regio ten zuiden van Leipzig wordt Dow’s lokatie in Böhlen gekenmerkt door waterschaarste. Het industriepark Terneuzen ligt in een kustgebied met minimale beschikbaarheid van zoet water en wordt aanzienlijk beperkt in de aanvoer van voldoende water van geschikte kwaliteit. Met het oog op de lange termijn ontwikkeling wordt daarom op beide lokaties gezocht naar duurzame oplossingen voor een verantwoord gebruik van het beschikbare water. Zowel Böhlen als Terneuzen streven ernaar hun zoetwaterinname te reduceren door meer intern hergebruik van waterige processtromen te realiseren en het waterbeheersysteem naar een hoger plan te tillen.
Het belangrijkste resultaat van deze demonstratie is een implementatieplan, dat erin kan voorzien de zoetwaterinname op beide lokaties met 20% terug te brengen. Dit plan zal alle details bevatten die nodig zijn m.b.t.:

het voorzien van koeltorens met het meest geschikte water om ze op die manier te kunnen bedrijven met een hogere indikking dan op dit moment gebeurt;

het intern hergebruik van de spuistromen van koeltorens;

de behandeling en hergebruik van licht vervuild proceswater en spuistromen uit diverse processen.