Proje

 

AquaSPICE projesinin amacı, proses endüstrilerinde temiz su kullanımını ve su kaynaklı emisyonları azaltarak sıfıra yakın su ayak izine ulaşmaktır. Buna yönelik, su verimliliği yönetimi ve optimizasyon metodolojileri, teknolojileri ve araçlarının geliştirilmesi ve doğrulanması hedeflenmektedir.
29

Partner

12

Ülke

6

Saha Çalışması

4

Yıl

11,055,248

Bütçe

AquaSPICE projesi amacına nasıl ulaşacak?

Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, Slovenya, Romanya ve Türkiye’nin dahil olduğu yedi ülkede bulunan proses endüstrisinden paydaşların endüstriyel ihtiyaçları incelenecektir. AquaSPICE projesinin değer zinciri genelinde bütünsel su yönetimine ilişkin yenilikçi yaklaşımları, belirlenen altı vaka çalışmasında su geri dönüşüm teknolojilerinin değerlendirilmesini ve uygulanmasını odağına alacaktır.

Vaka Çalışması 6: Tüpraş rafinerisinde su arıtma ve yeniden kullanım (Izmit)

Rafinaj endüstrisi su kaynaklarını kullanım açısından yoğun bir endüstridir. Soğutma suyu, servis suyu, yangın söndürme suyu, demineralizasyon suyu ve buhar üretimi gibi birçok alanda çok miktarda su tüketimi gerektiren rafinerilerde, temiz su kullanımını azaltacak kapalı döngü su yeniden kullanım fırsatları mevcuttur. Tüpraş, yıllık toplam 30 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip dört petrol rafinerisi işleten Türkiye’nin rafinaj sektörünün ilk üreticisi ve ülkenin en büyük sanayi kuruluşudur. Tüpraş İzmit Rafinerisi, hem temiz su hem de kendi atıksu geri kazanım tesislerinden elde edilmiş geri dönüşüm sularını proseslerinde kullanmaktadır. Bakım işlemleri sırasında veya kapasite sorunları olması durumunda rafineri büyük ölçüde temiz su kaynaklarına bağımlıdır. Suyun yeniden kullanım fırsatlarını arttırmak ve temiz su kaynaklarından kullanımı azaltmak için sıfıra yakın atık hedefine yaklaşan her türlü girişim Tüpraş rafinelerinde değerlendirilmektedir.
Projenin sonunda, yenilikçi arıtma teknolojilerini kullanan bir pilot tesisin kurulumunun gerçekleştirilmesi ve su kalitesinin daha iyi anlaşılmasını ve tahmin edilmesini sağlayan sensörlerin kurulması planlanmaktadır. Projenin tamamlanması ile öngörülen sonuçlar şunlardır:

Deşarj edilen su miktarını azaltmak için atık su akımlarının karışımlarının optimize edilmesi;

Kurulacak olan pilot tesis için gerekli olan su kalitesini ölçmek amacıyla KOİ, NH4+, S2- ve iletkenlik analizörleri kurulması;

Arıtılmış atık suyun ileri adım proseslerde kullanılmasına veya denize deşarj edilmesine karar vermek için izleme araçlarının kullanılması.

Yukarıdakilerin tümü, temiz su alımını azaltarak rafineriyi sıfıra yakın deşarj hedefine taşıyacak ve bu proje kapsamında geliştirilen yeni pilot tesise beslenecek olan kirlenmiş suyun en az %50’sinin geri kazanılmasını sağlayacaktır.