Proiectul

 

Scopul proiectului AquaSPICE este dezvoltarea și validarea de metodologii, tehnologii și instrumente de optimizare și management eficient al consumului de apă pentru a sprijini pașii pe care industriile procesatoare îi fac către atingerea țintei de amprentă de apă aproape egală cu zero, respectiv un consum minim de apă proaspătă și un minim de emisii generate de acesta.
29

Parteneri

12

Țări

6

Cazuri Demonstrative

4

Ani

11,055,248

Buget

Cum își va atinge scopul proiectul AquaSPICE?

Prin analizarea nevoilor reale ale industriilor de proces din șapte țări: Germania, Olanda, Belgia, Italia, Slovenia, România și Turcia, proiectul AquaSPICE își va concentra ideile inovatoare pentru dezvoltarea unui management holistic al apei în cadrul întregului lanț valoric, implementând și evaluând tehnologii și practici de refolosire a apei în condiții specifice în șase cazuri demonstrative.

Cazul demonstrativ nr. 5: Utilizarea sustenabilă a apei și economie circulară în industria de procesare a cărnii, la AGRICOLA (Bacău)

Apa este o resursă critică pentru creșterea păsărilor, producția cărnii de pui și agricultură în general. Industria de procesare a cărnii de pui trebuie să implementeze soluții inteligente, să își reducă amprenta de mediu și să contribuie la economia circulară. AGRICOLA Bacău este o companie privată cu sediul în Bacău România, unde operează 15 ferme de creștere a puilor și un abator dotat cu tehnologie modernă. Cazul demonstrativ care va fi implementat la AGRICOLA Bacău va folosi soluții inovative de tratare a apei uzate pentru refolosirea apei în mod sustenabil, precum și pentru a îmbunătății eficiența monitorizării consumului de apă și optimizarea folosirii acesteia în procesul de producție. AGRICOLA Bacău are propria stație de pre-epurare a apelor uzate industriale ce folosește un sistem de tratare în trepte succesive iar apa pretratată este deversată ulterior în sistemul de canalizare al orașului Bacău de unde ajunge la Stația de Epurare a orașului. Extinderea abatorului și creșterea capacității de procesare vor conduce, cel mai probabil, la o creștere a volumului de apă potabilă folosită dar și al apei uzate produse. De aceea, este necesară optimizarea tratării apei uzate rezultate în procesul de producție pentru a o refolosi, fie în activitățile aferente abatorului dar și pentru livrarea către alți potențiali utilizatori (pentru irigarea grădinilor, parcurilor, spălătorii auto, etc.). AGRICOLA Bacău va introduce astfel conceptele economiei circulare în folosirea resurselor de apă.
AGRICOLA Bacău dorește să dezvolte și să adopte un sistem mai sustenabil de management al apei în mai multe etape:

Tratarea și refolosirea apei uzate în vederea reducerii consumului de apă potabilă

Apa uzată tratată va fi folosită în procesul de producție, pe anumite componente precum și pentru igienizarea spațiilor adiacente dar și pentru furnizarea apei către alți potențiali utilizatori

Explorarea unor sisteme de monitorizare și gestionare inteligentă în timp real a parametrilor de control al calității apei pe parcursul intregului proces de producție.

Până la sfârșitul proiectului AquaSPICE, apa folosită în producție va fi monitorizată digital pentru o gestionare în timp real a datelor. Soluția pilot care urmează a fi implementată va incorpora sisteme inteligente pentru achiziția, procesarea și validarea datelor, modelare și optimizare a strategiei, elaborarea instrucțiunilor de control pentru infrastructura de apă și reducerea pierderilor precum și pentru creșterea eficienței de recuperare și refolosire a apei uzate. Aceste tehnologii digitale inovatoare de management al apei vor sprijini AGRICOLA Bacău pentru atingerea țintei strategice mai sus menționate și deveni un model pentru industria de procesare a cărnii.